• rozsah článku – náš článok musí mať min.1950 znakov, čiže o niečo viac ako klasická NS, ktorá má 1800 znakov/cca 250 slov. Rozsah textu sa dá skontrolovať napr. na normostrana.sk
  • ak je v zadaní určená téma, je potrebné si ju naštudovať (vygoogliť)
  • kľúčové slová sa musia zapracovať do textu v nezmenenej podobe (neskloňovať) a zvýrazniť tučným písmom
  • odkazy z kľúčových slov treba nalinkovať – ak v zadaní sú linky
  • odkazy z kľúčových slov nedávame do perexu, ani do podnadpisu (google to nemá rád)
  • článok musí mať nadpis + min. 2x podnadpis H2-ku (google to má rád)  
  • články treba dodať vo formáte MS Word. Názov súboru = názov článku (téma) – ak sú články v zadaní číslované, tak pred názov uvedené číslo
  • ilustračné fotografie ku článku prosíme vybrať vo fotobanke http://www.shutterstock.com/home a link na vybranú fotografiu vložiť do súboru pod článok  napr. https://www.shutterstock.com/cs/image-photo/young-businessman-holding-cardboard-smiley-face-185579621