Ak máte svoje webové stránky, prípadne sa ešte len chystáte vytvoriť svoj vlastný web a hľadáte rôzne služby, ktoré ponúkajú vytvorenie kvalitného webu, optimalizáciu stránok alebo podobne, určite vám pojem „copywriting“ nie je cudzí. Možno vám však nie je jasné, čo to vlastne znamená, a práve preto je náplňou tohto článku vysvetliť vám, čo to vlastne copywriting je, aké výhody prináša a čo musí spĺňať osoba, ktorá sa tejto službe venuje.

Copywriting je …

Copywriting je v podstate písanie reklamných textov, ktorých úlohou je predať tovar alebo službu. Pomocou týchto textov sa snažíme osloviť zákazníkov, resp. cieľovú skupinu ľudí, a to takým spôsobom, aby sme v nich vyvolali túžbu o zakúpenie daného tovaru, prípadne služby. Základom však je, aby bol článok pútavý, vyvolal pozitívny dojem, bol gramaticky správny a splnil svoj účel. Medzi prednosti takto napísaného článku, ktorého úlohou je niečo propagovať, patrí predovšetkým návšteva daného webu (e-shopu), kde si môže zákazník daný produkt zakúpiť, no nepochybne aj zapamätanie si značky či registrovanie sa k odberu e-mailov.

Kto sa venuje copywritingu?

Copywritingu sa venuje copywriter, čiže osoba, ktorá pozná cieľovú skupinu ľudí. Práve od tohto faktu sa odvíja všetko ostatné, lebo ak by copywriter nepoznal potenciálnych zákazníkov, článok by bol v podstate zbytočný. Znamená to, že celý text musí byť napísaný „jazykom“ cieľovej skupiny a netreba zabúdať ani na navodenie požadovaného dojmu. Koniec koncov sa dá povedať, že copywriter môže byť ktokoľvek, kto ovláda pravopis, vie byť kreatívny a nepriamo donúti potenciálnych zákazníkov milovať vašu značku!

PR článok

Ďalšou otázkou, ktorú si zodpovieme je: „Čo je to PR článok?“ PR článok (Public Relations – vzťahy s verejnosťou) je reklamný článok, ktorého obsahom sú informácie o danom produkte, prípadne značke. Nepredstavuje teda priamu formu predaja, no je základným predpokladom kúpy. Firma môže prostredníctvom PR článku zlepšiť svoj imidž, dôveryhodnosť a poskytnúť o sebe, resp. produkte základné informácie, ktoré sú pre potenciálneho zákazníka užitočné.

SEO článok

Veľa ľudí si zamieňa pojem „PR článok“ a „SEO článok“! To je však obrovská chyba. Zatiaľ, čo úlohou PR článku je opis základných informácií o firme, prípadne produkte, SEO článok obsahuje spätné odkazy na vašu stránku. Znamená to, že v texte sú kľúčové slová umiestnené na vhodných miestach, ktoré čitateľa po kliknutí presmerujú na váš web.

Slogany a úvodný text webstránky

Reklamné slogany sú súčasťou väčšiny obchodných spoločností, pričom ich cieľom je osloviť širokú verejnosť. Ich hlavou úlohou je vyjadriť to, čo má daná spoločnosť na srdci, a to pútavou, možno i vtipnou formou. Vďaka originálnemu sloganu, ktorý vyjadruje hlavnú myšlienku, môžete vy ako firma získať množstvo nových zákazníkov a nepochybne i vyššie tržby. Na záver treba zdôrazniť, že aj taký úvodný text webstránky musí čitateľa zaujať a informovať ho o tom, čo na danej stránke nájde, prípadne čo získa prezretím obsahu. Mal by byť stručný, výstižný a predovšetkým zrozumiteľný.