Spätné odkazy v sieti magazínov a informačných mini webov

Spätný odkaz je taký odkaz, ktorý je umiestnený na webovej stránke a vedie príslušný odkaz práve na vašu webovú stránku. Čím viac takýchto spätných odkazov na váš web vedie, tým je to pre vás lepšie. Vyhľadávače pokladajú stránky, na ktoré vedie väčší počet odkazov za dôveryhodnejšie a v konečnom dôsledku aj hodnotnejšie. Základom je, aby bol odkaz na vašu webovú stránku tematicky rovnaký ako webová stránka, na ktorej je umiestnený, čiže je potrebné dať si záležať na výbere daného webu.

Linkbuilding – budovanie spätných odkazov

Získavanie spätných odkazov patrí jednoznačne k najdôležitejšej súčasti optimalizácie pre vyhľadávače SEO, tzv. off page optimalizácie. Čo to znamená? Off-page faktory optimalizácie vášho webu majú silný vplyv na to, za akú hodnotnú budú vašu webovú stránku vyhľadávače požadovať. Základom je výber správnych kľúčových slov a fráz, ktoré sú zase záležitosťou on-page faktorov, ktoré úzko súvisia s off-page faktormi. Jednoducho by sa dalo povedať, že off-page optimalizácia je postavená na spätných odkazoch, ktorých budovanie je náročnejšie, zdĺhavejšie, no zároveň i najefektívnejšie pre webové stránky vyhľadávačov.

Akým spôsobom môžem získať spätné odkazy?

Jedným z najrýchlejších spôsobov ako získať spätné odkazy je registrácia vašej webovej stránky, resp. e-shopu do najpopulárnejších katalógov, na ktorých nakupujú vaši zákazníci. Hodnota spätného odkazu z PR článkov je taktiež pomerne vysoká, keďže množstvo PR portálov na ktorých môžete publikovať PR články je skutočne dosť. Ďalším spôsobom ako získať spätné odkazy sú sociálne média, no v tomto prípade si dajte záležať na vhodnom nadpise a popise, ktoré sú pre daný vyhľadávač kľúčové! V neposlednom rade je to aj samotný obsah, ktorý má fanúšikov zaujať a v lepšom prípade motivovať k zdieľaniu na ich profiloch. Medzi ďalšie efektívne možnosti ako získať spätné odkazy, patria zľavové portály, ktoré dokážu zabezpečiť vysokú návštevnosť; zasielanie noviniek e-mailom; komentovanie odborných článkov; zapájanie sa do diskusií na internete či výmena partnerských odkazov medzi dvomi obsahovo príbuznými www stránkami.

Načo potrebujete spätné odkazy?

Spätné odkazy slúžia predovšetkým pre získanie vyšších pozícií vo vyhľadávačoch, čo vám prinesie viacej zákazníkov a v konečnom dôsledku vyššiu návštevnosť vášho webu. Okrem tejto primárnej výhody, poskytujú toho spätné odkazy omnoho viac:

 • Lepšie výsledky vyhľadávania.
 • Zvyšujú priamu návštevnosť.
 • Zvyšujú predaj.
 • Zviditeľňujú odkazové stránky.
 • Určujú dôveryhodnosť cieľových stránok webu.
 • Upresňujú obsah cieľových stránok.
 • Budujú povedomie o značke.

Spätné odkazy okrem týchto faktorov pomáhajú budovať značku spoločnosti, no na linkbuilding sa môžeme tiež pozerať aj ako na jednu z foriem komunikácie s verejnosťou (online public relations).

Kvalitný spätný odkaz:

 • Smeruje z dôveryhodného zdroja t.j. www stránky, na ktorej je odkaz umiestnený a je indexovaná Googlom – najlepšie z tematicky príbuznej webstránky.
 • Je umiestnený v rámci textu na webe a linkovaný text korešponduje s obsahom cieľovej webstránky (podstránky).
 • Smeruje na konkrétnu podstránku na vašom webe, je viditeľný a obsahuje správnu URL adresu (pozor na 404).
 • Na www stránke, kde je odkaz umiestnený, nie je veľké množstvo ďalších odkazov.
 • Odkaz je trvalý a dlhodobý, získaný za primeranú cenu alebo protislužbu.

Cenová kategória:

 • základná cena 1 odkaz na mesiac 6,- € na jednu webstránku,
 • na 3 mesiace 18,- €,
 • na ½ roka 29,- €,
 • na 1 rok 49,- €.

Odkazy na rok (jednorazová platba/rok)

 • 5 odkazov na rok cena 180 €,
 • 10 odkazov na rok cena 300 €,
 • 20 odkazov na rok cena 550 €,
 • 30 odkazov na rok cena 770 €,
 • 40 odkazov na rok cena 970 €,
 • 50 odkazov na rok cena 1150 €.