postup pri prevode domény na nového držiteľa

  1. objednávka domény – na základe objednávky vám vystavíme faktúru a vygenerujeme formulár F6 na zmenu držiteľa domény – faktúru a formulár – vám zašleme na email, v objednávke je potrebné uviesť fakturačné údaje a ID SK-NIC
  2. ID SK-NIC je potrebný na prevod domény – ak nemáte ID z SK-NIC (národný registrátor domén .sk) je potrebné sa registrovať alebo použiť ID spoločnosti, ktorá vám poskytuje hosting, spravuje vám webstránku  príp. iného registrátora. (ak nemáte a registroval ste sa na SK-NIC je potrebné uhradiť faktúru a doména sa prevedie následne po schválení vášho účtu
  3. formulár F6 na prevod domény treba ho vytlačiť, podpísať ako nový držiteľ domény (nie je potrebné overiť podpis) a poslať poštou na adresu Blueinfo, s.r.o., Zuby 1/1234, 900 21 Svätý Jur
  4. faktúra za doménu – je potrebné uhradiť po jej úhrade bude formulár F6 overení z našej strany a odovzdaný na SK-NIC
  5. počas prevodu domény – poskytneme súčinnosť o prevode domény vás budeme včas informovať
  6. hneď po prevode domény si zmeňte vo svojej administrácii registrátora domény na vás príp. toho čo vám spravuje vaše domény príp. poskytuje hosting 

v prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte 0917417448 emailom  fiala@shopping.sk