10 jednoduchých bodov, ktoré copywriterovi pomôžu pri tvorbe článku.

Špecifikácia pre copywriting (v prípade, že nedodáte tak je na copywriterovi ako článok napíše) 

  1. Názov firmy a zameranie:
  2. História firmy: (stručne popíšte príp. dajte link kde sa takéto info nachádza na vašej webstránke)
  3. Téma článku: kde máme čerpať napr. firemná web stránka (linky)
  4. Štýlové ladenie webu: (popíšte akým štýlom majú byť ladené texty, na čo sa zameriava Vaša firma, akú cieľovú skupinu chcete osloviť. príklad štýlov: priateľský, hovorový, seriózny, vtipný, úderný, tradičný, …)
  5. Osoba textov: (v akej osobe má byť písaný text? Spoločnosť/firma, my, ja, …)
  6. Webstránky konkurencie, podobné stránky, či stránky, ktoré sa Vám páčia: Čo je Vašou prednosťou?: (popíšte, čím sa líšite od konkurencie, prečo by si mal zákazník vybrať práve Vás)
  7. Nedostatky: tým sa v článku šikovne vyhneme
  8. Optimalizácia: kľúčové slová, ktoré máme použiť v článku a kam majú smerovať (linky)
  9. Čo by mal ešte copywriter vedieť?: (dôležité pripomienky, postrehy, želania, …heslovite netreba vety)
  10. Ilustračná fotografia max. 2 ks (pozor na autorsky zákon) ak nedodáte automaticky dávate súhlas s použitím foto z vašich webstránok (príp. našich ilustračných fotografií)

Zoznam magazínov na publikovanie SEO článkov